Baran Bolesław

powiększ mapę

Historia pomocy - Baran Bolesław

Bolesław Baran mieszkał podczas wojny w Krakowie, gdzie pracował jako urzędnik w magistracie. Wykorzystał swoje możliwości służbowe do wyrobienia fałszywych kenkart i kart żywnościowych osobom pochodzenia żydowskiego. Z jego pomocy skorzystały między innymi Józefa Singer i aktorka Janina Wernicz.

Po wojnie Bolesław Baran został wyróżniony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Bibliografia

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.