Adamowicz Irena

Zdjęć: 5

Historia pomocy - Adamowicz Irena

Irena Adamowicz była polską katoliczką o pochodzeniu arystokratycznym. Była też harcerką. W międzywojniu jako jedna z nielicznych nawiązała kontakty ze skautingiem żydowskim, głównie z przedstawicielami syjonistycznego Haszomer Hacair. Szybko zyskała sobie zaufanie tamtejszych towarzyszy. W lipcu 1931 roku udało jej się nawet wyjechać do kibucu El Al w Kostopolu na Wołyniu.

Irena pracowała jako wizytator domów dziecka i kontynuowała ten zawód w czasie wojny, co pozwoliło jej odwiedzać getto w Warszawie oraz podróżować po całej okupowanej Polsce. Wśród jej znajomych byli słynni działacze żydowscy i bojownicy z getta warszawskiego: Cywia Lubetkin, Izaak Cukierman, Josef Kapłan, Arie Wilner, Mordechaj Anielewicz.

Irena, ryzykując życie, najczęściej w przebraniu niemieckiej zakonnicy, stała się posłańcem między gettami. Przechowywała też kolegów Żydów w swoim mieszkaniu. Pomagała przeprowadzać grupy działaczy uciekających do Palestyny przez granicę litewską. Dzięki jej staraniom emisariusze z gett weszli w kontakt z Armią Krajową. W 1942 roku odbyła dwie najważniejsze misje: pojechała do getta w Wilnie, by zawiadomić tamtejszych syjonistów o dokonującej się Zagładzie w Generalnej Guberni. Tam spotkała m.in. Abę Kovnera, później słynnego poetę izraelskiego i Abrahama Suckewera, poetę piszącego w jidysz. Następnie udało jej się wkraść do gett w Kownie, Szawlach i Białymstoku, gdzie rozmawiała z syjonistką Chają Grossman – to dzięki jej staraniom Irena została pośmiertnie uhonorowana tytułem Sprawiedliwej.

Po wojnie Irena pracowała kolejno w Polskim Biurze Repatriacyjnym we Frankfurcie jako tłumaczka oraz jako wizytator domów dziecka i pracownica Biblioteki Narodowej w Warszawie. W 1958 roku wyjechała na trzy miesiące do kibucu Mannit. Po powrocie SB zakazało jej utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przyjaciółmi z Izraela. Władysław Bartoszewski namawiał ją na emigrację. Bezskutecznie. Irena na zawsze pozostała w Polsce.

Historie pomocy w okolicy

Bibliografia

  • Cain Larissa, Irena Adamowicz. Une Juste des Nations en Pologne, Paris 2009
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.

  • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa 2007

    Publikacja ta składa się z 3 części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.