Filmografia

Obejrzyj filmy związane z tematyką ratowania Żydów podczas Zagłady – udostępniamy informacje o polskich i zagranicznych produkcjach dotykających tematu, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Każda pozycja filmowa zawiera krótki opis bibliograficzny i streszczenie.


 • Wielki tydzień, Andrzej Wajda Heritage Films 93 min.

  Filmowa adaptacja opowiadania Jerzego Andrzejewskiego pod tym samym tytułem. Irena Lilien to przedwojenna miłość Jana Maleckiego, który po przypadkowym spotkaniu musi zdecydować, czy ratować młodą kobietę. Film pokazuje rozmaite postawy Polaków wobec Zagłady oraz ciężar decyzji o udzieleniu pomocy. Po odkryciu przez sąsiadów Irena wchodzi do ogarniętego powstaniem getta.

 • W ciemności, Agnieszka Holland Kanada, Niemcy, Polska dramat wojenny 145 min

  Film przedstawia historię ukrywania grupy Żydów – uciekinierów z lwowskiego getta – przez kanalarza i złodziejaszka, Leopolda Sochę. Kryjówką są miejskie kanały – przestrzeń, którą Socha zna jak własną kieszeń. Początkowo kanalarz udziela uciekinierom pomocy za pieniądze, wykorzystuje ich trudne położenie. Z czasem jednak zaczyna odczuwać autentyczną chęć ratowania i silną więź łączącą go z ukrywanymi. Mimo ryzyka śmierci, jakie ciąży na nim i jego rodziną, Socha zaczyna nieść Żydom bezinteresowną pomoc.

 • W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej, Mary Skinner Polska/USA 58 min

  Historia Ireny Sendlerowej i grupy młodych Polek, które ryzykowały życie, aby ratować od zagłady żydowskie dzieci z warszawskiego getta w okupowanej przez nazistów Polsce podczas II wojny światowej.

 • Wiosna 1941, Uri Barbash Izrael, Polska, Wielka Brytania Wojenny 96 min

  Historia Clary Planck, znanej wiolonczelistki, która jako jedyna ze swej rodziny ocalała z Zagłady. Po latach, przyjeżdża do Polski, aby zagrać koncert. Gdy przekracza próg sali koncertowej, natychmiast odżywają jej wspomnienia – o wkroczeniu Niemców Clara, jej mąż i ich dwie córeczki uciekają do najbliższej wioski, gdzie schronienia udziela im polska chłopka, Emilia.

 • W ciemności, Agnieszka Holland Kanada, Niemcy, Polska dramat wojenny 145 min

  Film przedstawia historię ukrywania grupy Żydów – uciekinierów z lwowskiego getta – przez kanalarza i złodziejaszka, Leopolda Sochę. Kryjówką są miejskie kanały – przestrzeń, którą Socha zna jak własną kieszeń. Początkowo kanalarz udziela uciekinierom pomocy za pieniądze, wykorzystuje ich trudne położenie. Z czasem jednak zaczyna odczuwać autentyczną chęć ratowania i silną więź łączącą go z ukrywanymi. Mimo ryzyka śmierci, jakie ciąży na nim i jego rodziną, Socha zaczyna nieść Żydom bezinteresowną pomoc.

 • W cieniu nienawiści, Wojciech Żółtowski Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) Profil, Telewizja Polska 111 min.

  Młoda matka Zofia kwestionuje sens heroicznej walki konspiracyjnej, jednakże spełnia prośbę żydowskiej matki Róży Korngold, aby przechować jej córkę przez kilka dni w swoim mieszkaniu. Odmawia przyjęcia zapłaty za ukrycie dziewczynki. W międzyczasie wybucha powstanie w getcie, a tożsamość dziewczynki przestaje być tajemnicą dla sąsiadów. Zofia podejmuje ryzykowną próbę wywiezienia dziewczynki do klasztoru w Chotomowie.

 • W cieniu nienawiści, Wojciech Żółtowski Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) Profil, Telewizja Polska 111 min.

  Młoda matka Zofia kwestionuje sens heroicznej walki konspiracyjnej, jednakże spełnia prośbę żydowskiej matki Róży Korngold, aby przechować jej córkę przez kilka dni w swoim mieszkaniu. Odmawia przyjęcia zapłaty za ukrycie dziewczynki. W międzyczasie wybucha powstanie w getcie, a tożsamość dziewczynki przestaje być tajemnicą dla sąsiadów. Zofia podejmuje ryzykowną próbę wywiezienia dziewczynki do klasztoru w Chotomowie.

 • W cieniu zapomnienia. Życie i twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej, Lucyna Smolińska Polska 56 min

  Film dokumentalny o Zofii Kossak-Szczuckiej, która była działaczką konspiracyjną i należała do inicjatorów Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Za tę działalność po wojnie odznaczona została tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 

 • W cieniu zapomnienia. Życie i twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej, Lucyna Smolińska Polska 56 min

  Film dokumentalny o Zofii Kossak-Szczuckiej, która była działaczką konspiracyjną i należała do inicjatorów Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Za tę działalność po wojnie odznaczona została tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 

 • Wedle wyroków twoich..., Jerzy Hoffman Studio filmowe (d. Zespół Filmowy) Zodiak, CCC-Filmkunst Gmbh Berlin Zachodni 98 min.

  Dramatyczna historia żydowskiej dziewczynki Ruth, która wielokrotnie unika śmierci dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i pomocy udzielonej przez Polaków oraz przez ciotkę udającą Niemkę.