Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Żmijewska Monika, Ofiarność niepokazana: Historia czterech braci, „Gazeta Wyborcza-Białystok”, nr 802010
  • Zofia Sawicka, Jan Kott – droga do Szekspira, Portal Culture.pl2010
  • Żuberek Dorota, Ostatni tacy sprawiedliwi ludzie, „Gazeta Wyborcza-Zielona Góra”, nr 422010
  • Żychowski Władysław, Pamiętnik Władysława Żychowskiego, „Życie Warszawy”, nr 252010
  • Zyskind Jakub, Wspomnienia, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLV, z. 1–2 [Ślad, czyli społeczność żydowska Radomia w XX w.]2011