Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Bogner Nahum, The Convent Children: the Rescue of Jewish Children in Polish Convents during the Holocaust, „Yad Vashem Studies”, vol. XXVII1999
 • Borysowicz Bożena, Dr med. Jerzy Borysowicz: jeden z lekarzy wileńskich. 1904–1980, „Nasz Czas”, nr 35 (624)2003
 • Brodacki Krystian, Musimy ich uszanować, „Tygodnik Solidarność”2004

  Wypowiedź ks. Zdzisława Króla o pomyśle budowy pomnika ku czci Polaków, którzy ratowali Żydów.

 • Brzozowski Stanisław, Dziękuję za uratowanie babci Dawida, „Gazeta Olsztyńska”2008
 • Brzozowski Stanisław, Sprawiedliwa, „Gazeta Olsztyńska”, nr 1592004

  Informacja o nadaniu tytułu Sprawiedliwej Irenie Walkiewicz z Olsztyna.

 • Brzozowski Stanisław, Życie jak świat, „Gazeta Warmii i Mazur”2004

  Opowieść o Irenie Walulewicz, która uratowała w Święcianach Goldę Buszkaniec.

 • Bussgang Julian J., Metropolitan Andrei Sheptytsky and the Holocaust, Polin. Studies in Polish Jewry, vol. 262013
 • Chądzyński Edward, Pomoc Żydom udzielana przez konspiracyjne biuro fałszywych dokumentów w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 (75)1970

  O działalności pracowników Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu m. st. Warszawy jako dostarczycieli fałszywych dokumentów ukrywającym się Żydom.

 • Chmielewski Łukasz, Legendy Polonii Warszawa – Tadeusz Gebethner
 • Cichocki Piotr Tomasz, Prof. Jan Szmurło, „Forum Bibliotek Medycznych”, nr 2 (8)2011