Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Baranowski Feliks, W dwudziestą rocznicę śmierci Jadwigi Sałek-Deneko, „Trybuna Ludu”1964
 • Bartosz Adam, Schowek w młynie Dagnana, „Słowo Żydowskie”, nr 22/23/24 (282/283/284)2002

  Historia ukrywania rodziny Ungerów i Aleksandrowiczów z Tarnowa w schowku w młynie.

 • Bartoszewski Władysław, Akcje solidarnościowe pod murami getta, „Stolica”, nr 5
 • Bartoszewski Władysław, Sprawiedliwie o „Sprawiedliwych”, „Tygodnik Powszechny”, nr 472004
 • Bartoszewski Władysław, Siedemdziesiąt pięć lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (6), „Więź", nr 71997
 • Bartoszewski Władysław, Z kart wojennej służby Aleksandra Kamińskiego, „Tygodnik Powszechny” 1978, nr 18-191978
 • Bednarek Krzysztof, Sprawiedliwość po latach, „Głos Koszaliński”, nr 2652010

  Opowieść o Ludwice Piaseckiej, która uratowała 15 Żydów w Kamieniu Koszyrskim.

 • Berengaut Alfreda, O bohaterstwie Eliasza Kupidłowskiego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 (85)1973

  Wspomnienie o ukrywaniu rodziny Frydmanów przez stolarza z Wawra.

 • Berenstein Tatiana, Rutkowski Adam, O ratownictwie Żydów przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 (35)1960
 • Bikont Anna, Nieporządnych było więcej: rozmowa ze Stanisławem Ramotowskim spod Radziłowa, odznaczonym medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata", „Gazeta Wyborcza”, nr 782001