Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Aftewicz Małgorzata, To byli nasi sąsiedzi, „Kurier Szczeciński”, nr 130

  Artykuł dotyczy Katarzyny i Franciszka Kulczyckich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych na wniosek Grety i Filipa Chalfinów.

 • Andrzej Dworak, Warszawskie piwo. Jasne, że jasne. I mocne..., Dziennik Polska2010
 • Antoniuk Jakub, Pomoc działaczy ludowych i organizacji BCh dla ludności żydowskiej w okolicach Białegostoku w latach 1941-1943, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1 (89)1974
 • Arczyński Ferdynand i in., Rada Pomocy Żydom w Polsce („Żegota”). Wspomnienia centralnych i terenowych działaczy RPŻ, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 65-661968

  Relacje Ferdynanda Arczyńskiego, Tadeusza Reka, Witolda Bieńkowskiego, Stefana Sendłaka, Ewy Wąsowicz, Jana Żabińskiego, Kazimierza Młynarskiego, Ireny Staśkowej, Zofii Myczko ze zbiorów Archiwum ŻIH.

 • Auerbach Rachela, Wojenne Zoo dyrektora Żabińskiego, źródło nieznane, nr 248 (6045)1974

  Artykuł pochodzący ze zbioru dokumentacji dotyczącej Jana i Antoniny Żabińskich w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 • Auerbach Rachela, Arka Noego i żubry, których nie otrzymaliśmy, „Nowiny Kurier”

  Artykuł pochodzący ze zbioru dokumentacji dotyczącej Jana i Antoniny Żabińskich w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 • Balcerak Wiesław, Stronnictwo Demokratyczne w akcji pomocy Żydom, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 21987
 • Balicka-Kozłowska Ewa, Życie za pomoc pacjentom: o lekarzach, którzy pomagali Żydom i ratowali ich, „Gazeta Wyborcza-Stołeczna”, nr 1972003
 • Balicka-Kozłowska Helena, Kto ratował, kogo ratowano, „Więź”, nr 4 (354)1988
 • Banaś Jerzy, Franciszek Józef Banaś (1901-1985), „Gazeta Wyborcza-Kraków”, nr 2402002