Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Bielawski Szraga Fajwel, Ostatni Żyd z Węgrowa, Warszawa2015

  Książka stanowi osobisty opis zagłady Żydów Węgrowa – miasteczka położonego na granicy Podlasia i Mazowsza. Autor staje się świadkiem oraz ofiarą narastającej fali hitlerowskiego terroru. W sposób wstrząsający opisuje gehennę Żydów swojej miejscowości oraz narastający dystans i wrogość polskich sąsiadów. 

 • Bielecki Jerzy, Kto ratuje życie…1990
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, Warszawa2004
 • Blady-Szwajger Adina, I więcej nic nie pamiętam, Warszawa1994

  Autorka ukrywała się w Warszawie, wpółpracowała z Radą Pomocy Żydom.

 • Borzym Barbara, Wspomnienie pośmiertne: dr Jerzy Borysowicz (1903-1980), Warszawa1981
 • Brandawajn-Ziemian Janina, Młodość w cieniu śmierci, Łódź1995
 • Brandys Kazimierz, Miasto niepokonane, Warszawa2009
 • Brzuszkiewicz Kazimierz, Ci z pierwszej linii, Poznań2008
 • Cain Larissa, Irena Adamowicz. Une Juste des Nations en Pologne, Paris2009
 • Chaskielewicz Stefan, Ukrywałem się w Warszawie, Kraków1988