Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Wróblewski Andrzej, Wróblewski Wojciech, Wspomnienie o Stanisławie Jasiku (1898–1977) udostępnione Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa2019
  • Zawadzka Halina, Ucieczka z getta, Ośrodek KARTA, Warszawa2001
  • Zawidzka Iwona, W 50-tą rocznice zagłady Getta bocheńskiego, Rocznik Bocheński1993
  • Zenek Scher, Jak udało mi się przeżyć wojnę - Antoni Kociszewski: Cadyk-anioł-najuczciwszy człowiek, Warszawa2003
  • Zimmerman Zwi, Przeżyłem, pamiętam, świadczę, Kraków1997

    Autor ukrywał się „po aryjskiej stronie”, był w partyzantce AK, następnie przedostał się na Węgry, gdzie współpracował z Henrykiem Sławikiem w akcji wydawania fałszywych dokumentów żydowskim uciekinierom z Polski.