Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Tec Nechama, Suche łzy, Warszawa2005
 • Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, Warszawa2000

  Autorka ukrywała się w Warszawie i była działaczką Żydowskiego Komitetu Narodowego, który w ramach „Żegoty” niósł pomoc Żydom. Wiele interesujących szczegółów dot. ukrywania się „po aryjskiej stronie”.

 • Toeplitz Teodor, Rodzina Toeplitzów, Warszawa2004
 • Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Wrocław2010
 • Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1924/25, 1925/26, 1926/27
 • Urbańczyk Andrzej, A Bondem nie zostałem, Brzezia Łąka k. Wrocławia 2014
 • Wallach Jafa, Bernstein Rena, Rączy Elżbieta, Gorzka wolność, Rzeszów2012

  Wspomnienia Jafy Wallach oraz relacje jej córki Reny Bernstein i siostry Heleny Manaster-Ramer to zapis rzeczywistości okupacyjnej widzianej oczami ofiar nazizmu. Książka stanowi ważne uzupełnienie wiedzy o losach Żydów podczas niemieckiej i radzieckiej okupacji Polski południowo-wschodniej.

 • Waserstein Kahn Samuel, Monestel Arce Yehudi, La Denuncia: 10 de julio de 1941, San José2001
 • Wawer Pola, Poza gettem i obozem, Warszawa1993

  Wspomnienia o ukrywaniu się w Wilnie i okolicach dzięki pomocy wielu ludzi.

 • Wnuk J., Wspomnienia, Sopot1996

  Maszynopis wspomnień Józefy Wnuk.