Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Szatyn Bronisław, Na aryjskich papierach, Kraków1983
 • Szeptycki Andrzej, Pisma wybrane, Kraków2000
 • Szewach Weiss, Czas ambasadora
 • Szmurło Kazimierz, Relacja dot. historii ukrywania Żydów przez rodzinę Szmurłów [maszynopis]2015
 • Szpilman Władysław, Pianista, Kraków2001
 • Sztoler Grzegorz, Ścieżki śląskie godne wspomnienia, Chorzów2004
 • Szulc Leszek Jan, Takie małe miasto. Stryj 1934-44, Warszawa2003
 • Szwedowska Joanna, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska
 • Szyfner Eugeniusz, Wspomnienia, [maszynopis], Mielec2016
 • Szymańska Zofia, Byłam tylko lekarzem, Warszawa1979

  Wspomnienia m.in. o ratowaniu dzieci żydowskich przez siostry z warszawskiego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii pod przewodnictwem s. Marii Getter.