Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Bacharach Zvi (red.), Last letters from the Shoah, Jerusalem–New York2004
 • Balicka-Kozłowska Helena, Mur miał dwie strony, Warszawa2002

  Autorka była zaangażowana w pomoc grupie bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej w czasie ich ukrywania się „po aryjskiej stronie” w Warszawie.

 • Banaś Franciszek, Moje wspomnienia, Rzeszów2009
 • Bartoszewski Władysław, Polacy – Żydzi – Okupacja. Fakty, postawy, refleksje, Warszawa2016
 • Bartoszewski Władysław, Moja Jerozolima mój Izrael, Warszawa2004

  Wspomnienia jednego z głównych działaczy Rady Pomocy Żydom.

 • Bauman Janina, Zima o poranku, Kraków1989

  Autorka ukrywała się w Warszawie.

 • Będkowski Lesław, Borysław w okruchach wspomnień, Warszawa1999
 • Bednarczyk Tadeusz, Obowiązek silniejszy od śmierci. Wspomnienia z lat 1939-1944 o polskiej pomocy dla Żydów w Warszawie, Warszawa1986

  Wspomnienia dot. pomocy Żydom w Warszawie. Książka bardzo kontrowersyjna i budząca wątpliwości co do wiarygodności opisywanych wydarzeń, niemniej pozycja klasyczna, często cytowana. Zob. krytyka Dariusza Libionki, Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2005, nr 1.

 • Begley Louis, Wojenne kłamstwa, Łódź 2008
 • Berland Marian, Dni długie jak wieki, Warszawa1992

  Historia ukrywania się w Warszawie przez ludzi z półświatka – odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.