Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Abramow-Newerly Jarosław, Lwy z mojego podwórka, Warszawa2000
 • Adam Szus, nieopublikowana biografia, dzięki uprzejmości Zofii Trojan
 • Aleksandrowicz Julian, Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków-Wrocław1983

  Autor ukrywał się w Krakowie, następnie był w partyzantce AK.

 • Alfred Kwarciak, Wspomnienia
 • Alper-Fischbein Fela, Pamiętnik1947
 • Andrzej Danysz, Wiesława Granowska, Ewa Orlikowska-Krasnowolska red., Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, Warszawa2003
 • Anolik Beniamin, Pamięć przywołana, Kraków1996
 • Arnold Geier, Heroes of the Holocaust. Extraordinary True Accouts of Triumph., New York1993
 • Arthur Citrin, My memoirs 1930-1948, New York
 • Aszkenazy- Engelhard Halina, Pragnęłam żyć, Warszawa1991