Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Szarek Jarosław, Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów, Kraków2007
  • Szczepański J. E., Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada, Legionowo 2017
  • Szpytma Mateusz, The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa (Ryzyko ocalenia. Ratowanie Żydów przez Polaków i tragiczne następstwa...), Warszawa2009

    Autor skupia się na pomocy, jakiej Polacy udzielali Żydom podczas Zagłady. Szczególną uwagę poświęca wsi Markowa na Podkarpaciu, w której ukrywało się 25 Żydów. Znaczna część publikacji poświęcona jest tragicznym wydarzeniom 24 marca 1944 r., kiedy za pomoc Żydom Niemcy zabili Józefa i Wiktorię Ulmów oraz ich dzieci, a także wszystkich ukrywanych Żydów.

  • Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, Warszawa-Kraków2007

    Album zawiera fotografie Józefa Ulmy, ogrodnika, działacza społecznego i fotografa amatora, który ratowanie Żydów przypłacił życiem wraz z całą rodziną. W 1995 roku został uhonorowany pośmiertnie tytułem Sprawiedliwego.