Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Rutkowski Adam, Pomoc Żydom w Polsce, Warszawa1963
  • Rydel Zofia, Z Rydzem Śmigłym i Barbarą Radziwiłłówną w tle, Będzin2006