Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Rączy Elżbieta, Witowicz Igor, Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 Rzeszów

    Album upamiętnia Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Większość prezentowanych fotografii opublikowano po raz pierwszy. Materiał archiwalny uzupełniono zdjęciami współczesnymi. Ukazują one głównie zachowane kryjówki i zabudowania, w których mieszkańcy regionu ukrywali ludność żydowską.

  • Rappak Wojciech, Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”
  • Rutkowski Adam, Pomoc Żydom w Polsce Warszawa
  • Socol Stanley S., Polish biographical dictionary U.S.
  • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy – Żydzi 1939-1945 Warszawa
  • Żbikowski Andrzej red., Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały Warszawa

    Na tom składają się artykuły, których autorzy analizują wybrane aspekty stosunków polsko-żydowskich pod okupacją niemiecką. Książka zawiera sześć studiów regionalnych oraz cztery studia tematyczne, poświęcone m.in. polskim Sprawiedliwym oraz negatywnym postawom Polaków wobec Żydów.