Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Korczak Jerzy, Karski, Warszawa2001
 • Korczak Jerzy, Karski. Opowieść biograficzna, Warszawa2010
 • Kunert Andrzej Krzysztof, „Żegota” Rada Pomocy Żydom, Warszawa2002

  Książka zawiera wywiad-rzekę z Władysławem Bartoszewskim, wybór dokumentów źródłowych dotyczących getta i pomocy dla Żydów oferowanej przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego, Radę Pomocy Żydom i Rząd na Uchodźstwie oraz biogramy działaczy „Żegoty”.

 • Kunert Andrzej Krzysztof, Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, Warszawa1999

  Biografia jednego z głównych działaczy Rady Pomocy Żydom.

 • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945, Lublin2001

  Monografia zjawiska ukrywania dzieci żydowskich w klasztorach; w załączeniu relacje i listy oraz wykaz zgromadzeń zakonnych i klasztorów, w których ukrywano dzieci.

 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Izbica. Opowieść o miejscu, Warszawa
 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Zamość. Szlak Chasydzki, Warszawa2008