Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa2019
  • Grubowska Halina, Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej, Warszawa2014

    Autorka, urodzona w 1933 roku w Warszawie, która przeżyła getto białostockie relacjonuje rozmowy z Ireną Sendlerową o wyprowadzaniu dzieci żydowskich na tzw. aryjską stronę. „Postanowiłam o tym napisać, bo postawa Ireny bez wątpienia zasługuje na podziw i szacunek.” – wyjaśnia we wstępie.

  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków2009