Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

  • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru, Warszawa2010
  • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji, Warszawa1988

    Referaty z konferencji dotyczące pomocy Żydom świadczonej przez różne ugrupowania polityczne polskiego podziemia.

  • Brandt-Golecka Barbara, Broczek Tomasz, Langner-Matuszczyk Hanna, Aby pamięć przetrwała. Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady 1939–1945, Wrocław2018
  • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944, Brzesko2015