Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna Warszawa
 • Mayer Jack, Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sandler - jak nastolatki z Kansas odkryły i uratowały od zapomnienia polską bohaterkę Holocaustu Warszawa
 • Mazur Grzegorz, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939 Kraków
 • Mazur Tadeusz, Tomaszewski Jerzy, Cierpienie i walka narodu polskiego Warszawa
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego Warszawa

  Analiza socjologiczna doświadczenia ukrywania się pod przybraną tożsamością; porusza również zagadnienia pomocy Polaków.

 • Michalska Hanna, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej Warszawa
 • Mieczysław Wallis, Magdalena Gross Warszawa
 • Mieszkowska Anna, Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej Warszawa

  Opracowanie Anny Mieszkowskiej, poprzedzone słowem wstępnym Michała Głowińskiego, bazuje na bogatym archiwum Ireny Sendlerowej i jej wspomnieniach. W rozdziale „Głosy uratowanych dzieci” zamieszczono wypowiedzi Ocalałych, m. in. Elżbiety Ficowskiej, Piotra Ettingera, Katarzyny Meloch, Michała Głowińskiego.

 • Młynarczyk J.A., Piątkowski S., Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa Kraków

   

 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy Warszawa

  Książka szeroko omawiająca różne aspekty ukrywania się w Warszawie; rozdział poświęcono pomocy Polaków: zorganizowanej i indywidualnej.