Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Libionka Dariusz red., Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie Warszawa

  Libionka Dariusz, Polska ludność chrześcijańska wobec ekterminacji Żydów – dystrykt lubelski. Artykuł – referat na konferencji Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczący całości zagadanienia zachowań ludności polskiej wobec Żydów, porusza m.in. kwestie pomocy Polaków wobec Żydów, klimatu panującego wokół pomagających oraz działalności Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom w Warszawie.

 • Libionka Dariusz, red. Żbikowski Andrzej, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały Warszawa
 • Łubczyk Grzegorz, Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku Warszawa

  Henryk Sławik - "polski Wallenberg" - podczas II wojny światowej na Węgrzech ocalił przed zagładą ponad pięć tysięcy polskich Żydów. Autor książki - na podstawie dokumentów, relacji i wspomnień bezpośrednich świadków, a także bogatego zbioru zdjęć - przybliża postać i czyny Sprawiedliwego.

 • Łubieński Tomasz, Wojna według Karskiego Warszawa
 • Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce Poznań
 • Łyskanowski Marcin, Stapiński Andrzej, Śródka Andrzej, Dzieje nauczania medycyny i farmacji w Warszawie (1789-1950) Warszawa
 • Machcewicz Paweł, Persak Krzysztof (red.), Wokół Jedwabnego t.1 (Studia), t.2 (Dokumenty) Warszawa
 • Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce Warszawa
 • Madaj Karol, Żuławnik Małgorzata, Proboszcz getta Warszawa

  Zasadnicza część książki dotyczy ostatniego okresu życia księdza Marcelego Godlewskiego, proboszcza kościoła Wszystkich Świętych w getcie warszawskim. Opisano działalność kapłana w latach 1939-1945, która po latach zakończyła się przyznaniem ks. Godlewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

 • Malinowska Anna, Druga strona lustra. Dzieje kościoła Świętej Trójcy w Będzinie Będzin