Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Korczak Jerzy, Karski Warszawa
 • Korczak Jerzy, Karski. Opowieść biograficzna Warszawa
 • Kunert Andrzej Krzysztof, „Żegota” Rada Pomocy Żydom Warszawa

  Książka zawiera wywiad-rzekę z Władysławem Bartoszewskim, wybór dokumentów źródłowych dotyczących getta i pomocy dla Żydów oferowanej przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego, Radę Pomocy Żydom i Rząd na Uchodźstwie oraz biogramy działaczy „Żegoty”.

 • Kunert Andrzej Krzysztof, Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość Warszawa

  Biografia jednego z głównych działaczy Rady Pomocy Żydom.

 • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945 Lublin

  Monografia zjawiska ukrywania dzieci żydowskich w klasztorach; w załączeniu relacje i listy oraz wykaz zgromadzeń zakonnych i klasztorów, w których ukrywano dzieci.

 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Izbica. Opowieść o miejscu Warszawa
 • Kuwałek Robert, Litwin Weronika, Zamość. Szlak Chasydzki
 • Lanzmann Claude, Shoah Koszalin
 • Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów Warszawa

  Bogato ilustrowana fotografiami praca analizuje wybrane świadectwa Ocalałych z Zagłady. Autor szereguje je według rodzajów motywacji, które kierowały Sprawiedliwymi, a następnie dokonuje wnikliwej charakterystyki narracji Polaków ze środowisk inteligenckich, którzy ratowali Żydów. Znaczną część publikacji zajmują  relacje Ocalałych.

 • Lewandowska Stanisława, Kryptonim „Legalizacja” 1939-1945 Warszawa

  Dot. wyrabiania fałszywych dokumentów tożsamości w czasie okupacji niemieckiej osobom zagrożonym represjami, m.in. Żydom.