Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze Sejny
 • Kącki Franciszek, Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów Warszawa

  Wbrew niezręcznemu tytułowi, książka ta dotyczy ratowania Żydów przez księży i zakonnice w Polsce w okresie okupacji

 • Kalisz Michał, Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 Rzeszów

  W publikacji po raz pierwszy opisano zagładę Żydów i złożone relacje polsko-żydowskie regionu gorlickiego w latach 1939–1945. Ukazano zarówno negatywne postawy Polaków wobec Żydów, jak i księży lub konspiratorów, którzy ryzykowali życiem, aby uratować od śmierci nieraz zupełnie obcych ludzi.

 • Kassow Samuel D., Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma Warszawa
 • Kiryk Feliks red., Dzieje miasta Nowego Sącza Kraków
 • Knap Paweł opr. , „Jak ci się uda uratować, pamiętaj”. Relacje „Sprawiedliwych” i o „Sprawiedliwych” z województwa zachodniopomorskiego Szczecin

  Podstawę źródłową pracy stanowią akta zgromadzone w archiwum ŻIH-u oraz nagrania rozmów przeprowadzonych przez autora opracowania od lipca 2009 r. do marca 2010 r. z odznaczonymi i członkami ich rodzin. Zbiór zawiera listę ponad 40 osób, 35 relacji ich autorstwa oraz osób opowiadających ich historie.

 • Konarski Stanisław, Jan Starczewski (1904-1981) Polski Słownik Biograficzny, t. XLII Warszawa
 • Konopa Łukasz, Trzcianne-studium przypadku. Trzy obrazy zagłady żydowskiego miasteczka: w lokalnym dyskursie historycznym, w relacjach świadków oraz w filmie antropologicznym Warszawa
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu Lublin
 • Korboński Stefan, Polacy, Żydzi i holokaust Warszawa