Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Grubowska Halina, Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej Warszawa

  Autorka, urodzona w 1933 roku w Warszawie, która przeżyła getto białostockie relacjonuje rozmowy z Ireną Sendlerową o wyprowadzaniu dzieci żydowskich na tzw. aryjską stronę. „Postanowiłam o tym napisać, bo postawa Ireny bez wątpienia zasługuje na podziw i szacunek.” – wyjaśnia we wstępie.

 • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych Warszawa

  Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.

 • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu Kraków
 • Hartman John J., Krochmal Jacek, Pamiętam każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej Przemyśl
 • Henel Yannick, Jan Karski: powieść Kraków
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego Katowice
 • Iranek-Osmecki Kazimierz, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945 London

  Autor książki w latach okupacji niemieckiej m.in. szef Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) KG AK, podjął próbę udokumentowania pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom w latach 1939–1945. Charakter publikacji i jej wartość źródłowa sprawiają, że zasługuje ona na przypomnienie współczesnemu czytelnikowi.

 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek. O Polaku, który ocalił tysiące Żydów Warszawa

  Biografia Henryka Sławika, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech, który uratował setki Żydów – uciekinierów z Polski.

 • Jezierski Zdzisław, Nieznane fakty z rzezi wołyńskiej. Pomoc medyczna na Kresach Wschodnich w lata 1943-44

  Materiał powstał na podstawie artykułu „Pomoc medyczna polskim ośrodkom samoobrony na Wołyniu w latach 1943-1944”, opublikowanego w piśmie „Lekarz Wojskowy” nr 1 z 2012 r.

 • Juszkiewicz Ryszard red., Those who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust Warszawa

  Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu i Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zawierające listę Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom oraz listę polskich Sprawiedliwych z 31 grudnia 1996 r. W 1997 r. ukazał się tom 3; wcześniejsze tomy zawierają tę samą treść, natomiast podają dane aktualne we wcześniejszych latach.