Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście Warszawa

  Publikacja, w której w pieczołowity sposób zrekonstruowano nieistniejącą przestrzeń dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Autorzy kładą nacisk przede wszystkim na opis życia codziennego getta.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in., Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4 Warszawa

  Libionka Dariusz, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945-2008)

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz red., Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim Warszawa

  Melchior Małgorzata, Uciekinierzy z gett po „stronie aryjskiej” na prowincji dystryktu warszawskiego – sposoby przetrwania. Omówienie różnych sposobów przetrwania Żydów po „aryjskiej stronie” na prowincji, m.in. o pomocy Polaków.

 • Engelking Barbara opr., „Sny chociaż mamy wspaniałe” Warszawa

  Na książkę składają się cztery dzienniki, napisane przez Adama Kamiennego, Elego Goldsztejna, Chajcię Goldsztejn z domu Bursztyn i Brandlę Siekierkę z okolic Mińska Mazowieckiego. Ukrywali się oni zarówno wśród Polaków, jak i przed Polakami. Mimo nieszczęść wykazywali się energią, by ratować siebie i bliskich.

 • Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939‒1945 Warszawa

   

 • Frącek Teresa RM, Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945 Warsaw

  Historia Zgromadzenia franciszkanek w czasie okupacji, m.in. dot. ratowania dzieci żydowskich w klasztorach.

 • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia Kraków
 • Friedman Philip, Their Brothers’ Keepers. The Christian Heroes and Heroines who Helped the Oppressed Escape the Nazi Terror New York
 • Friszke Andrzej, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL Warszawa
 • Gajowniczek Jolanta, Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej: materiały do bibliografii: piśmiennictwo polskie Warszawa

  Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, broszura 30-stronicowa zawierająca bibliografię.