Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Urbanek Bożena red., Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku Warszawa
 • Urbański Krzysztof, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim Kraków
 • Wierzbicki Marek red., Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989 Warszawa
 • Wijaczka Jacek, Miernik Grzegorz, Szpytma Mateusz red., Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo Kraków

  "Stracili życie – uratowali świat. Rozstrzelanie 24 III 1944 r. Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci za ukrywanie Żydów" Rekonstrukcja historii ukrywania Żydów przez Ulmów w Markowej, aż do momentu rozstrzelania całej rodziny przez Niemców.

 • Wojciech Frazik, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego: obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 : informator personalny Kraków
 • Wojnowski Jan red. nacz., Wielka encyklopedia PWN Warszawa
 • Wood E. Thomas, Jankowski Stanisław M., Karski. Opowieść o emisariuszu Kraków–Oświęcim
 • Wrońska A. (red.), Marian Wnuk 1906–1967 Warszawa
 • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy – Żydzi 1939-1945 Warszawa

  Omówienie zagadnienia pomocy Żydom w czasie okupacji; zawiera informacje na temat pomocy podziemia komunistycznego dla Żydów i partyzantki. Dołączono również facsimile dokumentów niemieckich i polskich.

 • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy – Żydzi 1939-1945 Warszawa