Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Stromenger Aleksander, Człowiek z zakalcem Warszawa
 • Szarek Jarosław, Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów Kraków
 • Szczepański J. E., Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada Legionowo 2017
 • Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy Warszawa-Kraków

  Album zawiera fotografie Józefa Ulmy, ogrodnika, działacza społecznego i fotografa amatora, który ratowanie Żydów przypłacił życiem wraz z całą rodziną. W 1995 roku został uhonorowany pośmiertnie tytułem Sprawiedliwego. 

 • Szpytma Mateusz, The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa (Ryzyko ocalenia. Ratowanie Żydów przez Polaków i tragiczne następstwa...) Warszawa

  Autor skupia się na pomocy, jakiej Polacy udzielali Żydom podczas Zagłady. Szczególną uwagę poświęca wsi Markowa na Podkarpaciu, w której ukrywało się 25 Żydów. Znaczna część publikacji poświęcona jest tragicznym wydarzeniom 24 marca 1944 r., kiedy za pomoc Żydom Niemcy zabili Józefa i Wiktorię Ulmów oraz ich dzieci, a także wszystkich ukrywanych Żydów.

 • Tec Nechama, When the Light Pierced the Darkness. Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland New York-Oxford

  Analiza motywów i sposobów pomocy Żydom świadczonej przez Polaków.

 • Tec Nechama, Jewish Children: Between Protectors and Murderers Washington D.C.
 • Tomaszewski Irene, Werbowski Tecia, Zegota: The Rescue of Jews in Wartime Poland Montreal

  Historia Rady Pomocy Żydom i sylwetki jej działaczy.

 • Tonini Carla, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów Warszawa

  Biografia Zofii Kossak-Szczuckiej, inicjatorki powstania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom w Warszawie, organizacji polskiej niosącej pomoc uciekinierom z gett.

 • Tucholski Jędrzej, Cichociemni Wrocław