Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.2: Inferno Warszawa
 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.1: Madagaskar Warszawa
 • Pilichowski Czesław red., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 Warszawa
 • Piórkowska Małgorzata, Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej Węgrów
 • Poznańska Paulina, Miller Wiktoria (koordynacja projektu), Obojętność boli. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Wrocław
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 Warszawa

  Monografia Rady Pomocy Żydom, organizacji działającej podczas wojny przy podziemnej Delegaturze Rządu na Kraj, zajmującej się niesieniem pomocy Żydom, zwłaszcza ukrywającym się „po aryjskiej stronie”.

 • Przybyłowicz Krzysztof, Żydzi Biecza. Historia i zagłada Gliwice-Libusza
 • Puławski Adam, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) Lublin
 • Puławski Adam, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim Chełm
 • Rączy Elżbieta, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945 Kraków-Rzeszów

  Tekst informatora wystawy napisany w języku polskim, angielskim i hebrajskim uzupełniono 31 zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Ostatni rozdział publikacji poświęcono tragedii rodziny Ulmów z Markowej.