Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Namysło Aleksandra red., Kto w takich czasach Żydów przechowuje?... Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej Warszawa

  Tom, powstały w ramach projektu naukowo-badawczego IPN „Polacy ratujący Żydów”, jest zbiorem kilkunastu opracowań. Ich autorzy przedstawili, często po raz pierwszy, historie mieszkańców miast i wsi różnych regionów Polski, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom podczas okupacji niemieckiej.

 • Ney-Krwawicz Marek, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945 Warszawa
 • Nycz Edwarda (red.), Aleksander Kamiński, działacz i uczony Opole
 • Oliner Pearl M., Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe Yale
 • Oprac. Minota Irena, Jadwiga Dudziec Goworowo
 • Osterloff Barbara, Aleksander Zelwerowicz Warszawa
 • Paldiel Mordecai, The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust New York
 • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) Kraków

  Opis zjawiska ukrywania się Żydów w Warszawie, m.in. fragmenty o pomocy Polaków.

 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 New Haven, CT; London
 • Piasecki Waldemar, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść, t.3: Manhattan Warszawa