Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • „Nowe drzewo w Alei Sprawiedliwych. Szlachetna rodzina Szwajkajzer” 2010

  Cytowany jest list Czesławy Czereśni do Yad Vashem z 10 listopada 1980 r.

 • Pamięci Polaków Zamordowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom „Słowo Żydowskie”, nr 23-24 2010

  Omówienie programu, którego celem jest zbadanie skali represji niemieckich na Polakach udzielających pomocy Żydom.

 • Sprawozdania z działalności referatu dla spraw pomocy ludności żydowskiej przy Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 2010

  7 dokumentów z okresu sierpień 1944 – styczeń 1945.

 • Cenię proste wartości: rozmowa z Ryszardem Matuszewskim „Rzeczpospolita”, nr 263 2010

  Rozmowa z Ryszardem Matuszewskim, odznaczonym medalem Sprawiedliwego.

 • Droga Heleno Gazeta Wyborcza. Dodatek Wysokie Obcasy, nr 77 2010

  Wspomnienia Marii Taglicht w formie listu do Heleny, kobiety, u której mieszkała po ucieczce z getta.

 • Nieporządnych było więcej: rozmowa ze Stanisławem Ramotowskim spod Radziłowa, odznaczonym medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata „Gazeta Wyborcza”, nr 78 2010
 • Rada Pomocy Żydom w Polsce („Żegota”). Wspomnienia centralnych i terenowych działaczy RPŻ „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1-2 2010

  Relacje Ferdynanda Arczyńskiego, Tadeusza Reka, Witolda Bieńkowskiego, Stefana Sendłaka, Ewy Wąsowicz, Jana Żabińskiego, Kazimierza Młynarskiego, Ireny Staśkowej, Zofii Myczko ze zbiorów Archiwum ŻIH.

 • Dlaczego nie znamy naszych bohaterów 2010

  Zapis dyskusji z udziałem Elżbiety Isakiewicz, Katarzyny Meloch, Joanny Tokarskiej-Bakir, Pawła Machcewicza, Jacka Borkowicza, Zbigniewa Nosowskiego o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.

 • Prośba od Korczaka, rozmowa Anny Jarmusiewicz z Anną Baranowską „Rzeczpospolita”, nr 24 2010
 • Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat...: pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim: informator wystawy 2010

  red. Cezary Kuklo, Anna Pyżewska, Ewa Rogalewska