Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Abramow-Newerly Jarosław, Lwy z mojego podwórka Warszawa
 • Adam Szus, nieopublikowana biografia dzięki uprzejmości Zofii Trojan
 • Aleksandrowicz Julian, Kartki z dziennika doktora Twardego Kraków-Wrocław

  Autor ukrywał się w Krakowie, następnie był w partyzantce AK.

 • Alfred Kwarciak, Wspomnienia
 • Alper-Fischbein Fela, Pamiętnik
 • Andrzej Danysz, Wiesława Granowska, Ewa Orlikowska-Krasnowolska red., Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna Warszawa
 • Anolik Beniamin, Pamięć przywołana Kraków
 • Arnold Geier, Heroes of the Holocaust. Extraordinary True Accouts of Triumph. New York
 • Arthur Citrin, My memoirs 1930-1948 New York
 • Aszkenazy- Engelhard Halina, Pragnęłam żyć Warszawa