Archiwum Instytutu Yad Vashem

Archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie po przeszło 50 latach od czasu jego założenia stanowi największą kolekcję dokumentów dotyczących Zagłady. Kolekcja zawiera ponad 100 000 świadectw Ocalałych. W tej liczbie kolekcja dotycząca Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zawiera ponad 26 000 rekordów.

Zebrany materiał dostarcza informacji na temat historii ratowania, osób niosących pomoc i osób, które tę pomoc otrzymały. Zweryfikowane historie pomocy skutkują uhonorowaniem ratujących tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na terenie ogrodu Instytutu Yad Vashem przez lata zasadzane były drzewa Sprawiedliwych, a nazwiska wszystkich Sprawiedliwych wyryte są na ścianie „Ogrodu Sprawiedliwych”.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat działalności Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Yad Vashem.

Kontakt:

Yad Vashem
POB 3477 Jerusalem, Israel 91034
Righteous Among the Nations Department
tel. 972-2-6443520, e-mail: righteous.nations@yadvashem.org.il