Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym. Gromadzi dokumenty datowane po 1918 roku, w tym z czasów II wojny światowej. W jego zasobach znajdują się m.in. archiwalia Armii Krajowej, Delegatury Rządu RP na Kraj, czy Rady Głównej Opiekuńczej.

W zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie z lat 1940-1945 znajduje się m.in. jeden z największych w Polsce zbiorów dokumentów Armii Krajowej (blisko 500 jednostek archiwalnych), Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj (515 jednostek archiwalnych, w tym dwie teczki dotyczące Rady Pomocy Żydom „Żegota”), a także Rady Głównej Opiekuńczej – organizacji opieki społecznej, zajmującej się niesieniem pomocy polskiej ludności na terenie Generalnego Gubernatorstwa (2000 teczek).

Zainteresowanych szczegółowym wykazem zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych odsyłamy do systemu ewidencji narodowego zasobu archiwalnego SEZAM. Informacje o zasadach udostępniania zbiorów dostępne są na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych.

Kontakt:

Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
tel: 022 58 93 118, e-mail: sekretariat@aan.gov.pl