Spacery śladami Sprawiedliwych w Warszawie

Gdzie w czasie wojny w Warszawie ukrywali się Żydzi? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijamy je na co dzień? Zabierz uczniów na spacer edukacyjny po mieście!

Kamienica przy ul. Kaczej 21 w Warszawie

Sprawiedliwi na Woli

Tuż przed wybuchem wojny na Woli znajdowało się ponad osiemset zakładów produkujących samochody, wagony kolejowe, tapety, tekstylia i inne.

Kamienica przy ul. Raszyńskiej 58 w Warszawie

Sprawiedliwi na Ochocie

W międzywojniu na Ochocie trwał rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rosły spółdzielnie urzędników, bankowców, nauczycieli, architektów i plastyków.

Dom przy ul. Łowickiej 53 w Warszawie

Sprawiedliwi na Mokotowie

W 1939 roku na Mokotowie mieszkało ponad osiemdziesiąt dziewięć tysięcy ludzi. Po wejściu Niemców do Warszawy w dzielnicy osiedliło się wielu Reichsdeutschów i Volksdeutschów.

Kamienica przy ul. Radnej 6 w Warszawie

Sprawiedliwi na Powiślu

Warszawa znajdowała się niegdyś w bardzo bliskim związku z Wisłą, nad którą – po stronie śródmiejskiej – kwitła żegluga i przemysł.

Al. Waszyngtona w Warszawie

Sprawiedliwi na Grochowie

Na przełomie XIX i XX wieku Grochów należał do gminy Wawer i był jedną z dynamiczniej rozwijających się osad fabrycznych. Miejscowa ludność pracowała – między innymi – w fabrykach przemysłu tłuszczowego.

Dom rodziny Lachertów na Saskiej Kępie

Sprawiedliwi na Saskiej Kępie

Saska Kępa, podobnie jak inne prawobrzeżne dzielnice Warszawy, do dziś w dużym stopniu zachowała swój urbanistyczny charakter sprzed II wojny światowej.

Wizyta burmistrza Kowna Antona Merkisa w Warszawie

Sprawiedliwi na Pradze

Na dawnej Pradze żyli obok siebie Polacy, Żydzi i Rosjanie. Obszar ten był przede wszystkim miejscem targowym, choć pod koniec XIX wieku jego charakter zaczął zmieniać się na przemysłowy.

Plac Grzybowski w Warszawie

Sprawiedliwi w Śródmieściu

Śródmiejskie kamienice, które zachowały się do dziś, powstawały na przełomie XIX i XX wieku. W międzywojniu dzielnicę charakteryzowały elegancja i wielkomiejski charakter.

Dom rodziny Topińskich w Warszawie

Sprawiedliwi na Żoliborzu

Piękny brzeg – z francuskiego Joli Bord – zachwycił w XVIII wieku zakon pijarów. Nazwa ich siedziby położonej na nadwiślańskiej skarpie przyjęła się dla całej dzielnicy.