Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945)

Opis: 

Opis zjawiska ukrywania się Żydów w Warszawie, m.in. fragmenty o pomocy Polaków.

Autor / Autorzy treści: 
Paulsson Gunnar S.
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Kraków