„Zapis Pamięci”. Nowe archiwum cyfrowe

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 3 marca 2020
Ocalali z Zagłady odchodzą, najmłodsi z nich dobiegają dziś osiemdziesięciu lat. Coraz trudniej uczestniczyć im w spotkaniach, podczas których opowiadają o swoim ocaleniu. Ich losy i przeżycia zebrane przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, są od teraz dostępne w Internecie za pośrednictwem archiwum cyfrowego „Zapis Pamięci”. Projekt imienia prof. Jakuba Gutenbauma będzie stale uzupełniany o kolejne wspomnienia w postaci tekstów, fotografii, filmów i nagrań audio; także osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.

„Wydarzenia, które zostają opowiedziane, nie umierają. Zapisane w Internecie, mogą dotrzeć do nas w dowolnym miejscu i czasie. Dlatego powstał »Zapis Pamięci«”. 

– Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Archiwum cyfrowe „Zapis Pamięci” zawiera wspomnienia „Dzieci Holocaustu” – osób, które w chwili wybuchu II wojny światowej nie miały więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie okupacji. Jego ideą jest gromadzenie i udostępnianie wspomnień oraz pamiątek szerokiemu gronu odbiorców w Polsce i za granicą.

Projekt nosi imię pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, prof. Jakuba Gutenbauma, który publikując życiorysy osób wstępujących do działającego od 1991 r. Stowarzyszenia, zainicjował pięciotomowy cykl wspomnień „Dzieci Holocaustu mówią...”.

„Zapis Pamięci” rozwija wcześniejsze projekty Stowarzyszenia: wystawę „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” (2015), spotkania (2015–2019), stronę internetową moirodzice.org.pl (2015), opracowanie „Nie mogliśmy pojąć, dlaczego” (2017), a także wydane wspomnienia „Dzieci Holocaustu” (2014–2019).


Przeczytaj więcej