Wywiad z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej

KJ, 19 grudnia 2012
Zwracamy Państwa uwagę na wywiad z Janiną Zgrzembską, córką Ireny Sendlerowej, który ukazał się na łamach świętokrzyskiego portalu internetowego. Rozmowa przeprowadzona została w listopadzie br. przy okazji ceremonii nadania Szkole Podstawowej numer 19 w Kielcach imienia Ireny Sendlerowej.

W wywiadzie Janina Zgrzembska opowiada o swoich relacjach z matką w dzieciństwie, o blaskach i cieniach jej społecznego zaangażowania, którym wykazywała się przez całe życie: „Na wielkie wsparcie z jej strony nie mogłam liczyć, bo mama stale była rozchwytywana. Ale nie mam o to do niej o to żalu. Za wszystko płaci się w życiu jakąś cenę”. W rozmowie Janina Zgrzembska mówi o heroicznej postawie swej matki w czasie wojny oraz cechach charakteru, które motywowały ją do działania.

Ceremonia nadania szkole imienia Ireny Sendlerowej odbyła się 23 listopada br. W obecności władz miasta, przedstawicieli środowisk oświatowych, rodziców i uczniów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronce. Gość honorowy szkolnej uroczystości Janina Zgrzembska zaznaczyła, że pamięć należy się również wszystkim osobom, które współpracowały z jej mamą w procesie ratowania.

Wywiad przeprowadzony został przez świętokrzyski portal internetowy echodnia.eu. W całości dostępny jest tutaj.