Wieczory żydowskie w Obornikach z wystawą o Sprawiedliwych

Mateusz Szczepaniak, 25 stycznia 2017
29 stycznia, 19 lutego i 26 marca 2017 r. w Obornikach odbędą się „Wieczory żydowskie” – cykl trzech spotkań przybliżających tradycję, obrzędy, zwyczaje i historię kultury żydowskiej, a także ukazujących współczesny obraz Izraela. Spotkaniom towarzyszyć będzie pokaz wystawy „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”. Patronat nad wydarzeniem objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Obornicki Ośrodek Kultury pragnie przybliżyć żydowską historię miasta w ramach cyklu „Na spotkanie kultur”, które prezentuje historię i zwyczaje innych kręgów kulturowych i wyznaniowych. Przed II wojną światową w Obornikach mieszkało ok. 60 Żydów. Jeszcze w 1939 roku wszyscy zostali przesiedleni przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa. Rok później w mieście został utworzony obóz pracy przymusowej, do którego przywożeni byli Żydzi z całej okolicy.

I wieczór 29 stycznia poświęcony będzie historii, tradycji i zwyczajom. W programie znalazły się wykłady dr. hab. Rafała Witkowskiego z Instytutu Historii UAM „Historia Żydów oraz zarys dziejów gminy żydowskiej w Obornikach” i przewodniczącej poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Alicji Kobus „Życie żydowskie w Poznaniu i w Wielkopolsce”, a także koncert grupy „Taklamakan” i prelekcja Grażyny Kafki na temat kuchni żydowskiej, połączona z degustacją potraw.

II wieczór 19 lutego poświęcony będzie religii. W programie wykład Szymona Zadumińskiego „Święta żydowskie”, wystąpienie naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz koncert  Jaromira Trafankowskiego i grupy „Taklamakan”.

III wieczór 26 marca poświęcony będzie współczesnemu Izraelowi. W programie wykład o najnowszych trendach w kulturze (muzyce, sztuce, filmie), spotkanie z Pawłem Smoleńskim o współczesnym Izraelu, podczas którego opowie o swoich podróżach po izraelskich miastach, kibucach, plażach, knajpach i bazarach, a na koniec koncert muzyki współczesnej.

Spotkaniom towarzyszyć będą pokazy trzech wystaw:  „Przybyli, odeszli… są. Żydzi Polscy” z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, „Izrael wczoraj i dziś” oraz „Jerozolima – Światło ze Wschodu” z Ambasady Izraela w Warszawie i „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” prezentuje historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi. Ekspozycja została przygotowana na podstawie wyjątkowej kolekcji świadectw zgromadzonych w ramach naszego internetowego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”. Wystawa zrealizowana przez Muzeum POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Obornickiego Ośrodka Kultury.