„Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej”

Mateusz Szczepaniak, 24 kwietnia 2017
Zapraszamy na promocję książki, która pokazuje, w jaki sposób rozmaite znaki dyskursywne, performatywne i wizualne przywołują skojarzenia z Zagładą. Książka „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” została opracowana pod redakcją Iwony Kurz, Justyny Kowalskiej-Leder, Magłorzaty Szpakowskiej i Pawła Dobrosielskiego.

Status śladów Holokaustu pośród wielu innych znaków przeszłości jest w polskiej kulturze szczególny, tak jak szczególnym doświadczeniem była zagłada Żydów, która dokonała się nie tylko w obozach na okupowanych terenach Polski, lecz również na ulicach, placach, kirkutach, w budynkach szkół i szpitali, w mieszkaniach prywatnych, w bramach, lasach i stodołach. Znaki odsyłające do Zagłady mają w kulturze polskiej charakter nie tylko pojęciowy, lecz również materialny, wpisując się w pejzaż miast, miasteczek i krajobraz wiejski.

Znaki te manifestują się w wypowiedziach potocznych, artystycznych, naukowych i w różnych mediach – w słowie mówionym, pisanym, w druku, fotografii, filmie, architekturze czy w internecie. Odwołują się do nich zarówno kibice piłki nożnej, jak i bywalcy wystaw sztuki współczesnej, zarówno miłośnicy antysemickich dowcipów, jaki i członkowie organizacji walczących z mową nienawiści.

Książka proponuje podążanie za śladami Zagłady odciśniętymi w polskim zbiorowym imaginarium. Odsłania mapę zagadnień, na którą składają się między innymi: kwestia widzialności ludobójstwa, różne sposoby uwikłania Polaków w Zagładę, martyrologiczna rywalizacja z jej ofiarami, problem „obojętności” świadków i przejmowania mienia „pożydowskiego”.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (środa) o godz. 18:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wstęp wolny.

W dyskusji udział wezmą: Jacek Leociak, Bożena Keff, Joanna Krakowska, Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder. Prowadzenie: Małgorzata Pakier. 

Książka pod redakcją Iwony Kurz, Justyny Kowalskiej-Leder, Magłorzaty Szpakowskiej i Pawła Dobrosielskiego. Wydawcą jest Krytyka Polityczna.