Prof. Barbara Engelking laureatką Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej 2021

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher 12 Maj 2021
Laureatką tegorocznej Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej, przyznawanej przez Taube Philanthropies, została prof. Barbara Engelking – psycholożka i socjolożka, współzałożycielka i kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (2014–2018), kuratorka (wspólnie z prof. Jackiem Leociakiem) galerii „Zagłada” w wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Profesor Engelking uhonorowano w uznaniu całokształtu jej międzynarodowych osiągnięć naukowych.

„Profesor Barbara Engelking jest wybitną i szanowaną na całym świecie badaczką Zagłady. Poprzez Nagrodę im. Ireny Sendlerowej Taube Philanthropies wyraża głębokie uznanie i szacunek dla jej wspaniałych osiągnięć” – Tad Taube, Prezes Taube Philanthropies i Konsul Honorowy RP w San Francisco.

Profesor Barbara Engelking jest współzałożycielką i kierowniczką Centrum Badań nad Zagładą Żydów. W tej uznanej na całym świecie jednostce naukowo-badawczej, utworzonej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w 2003 r., zapoczątkowała i rozwinęła nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze w studiach nad zagładą Żydów. Opublikowała szereg prac w różnych językach, m.in.: Jest taki piękny słoneczny dzień...  Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945 (2011; wersja francuska: 2014; wersja angielska: 2017); wspólnie z prof. Jackiem Leociakiem: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2001; wersja angielska: 2009) oraz inne. Jej ostatnia publikacja to dwutomowe wydawnictwo pod wspólną redakcją z prof. Janem Grabowskim: Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018), które w tym roku ukaże się także w skróconej anglojęzycznej wersji: The Night Without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland (Indiana University Press). W latach 2014–2018 prof. Engelking przewodniczyła Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, w latach 2015–2016 była wizytującym profesorem w Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies przy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jest kuratorką (wspólnie z prof. Jackiem Leociakiem) galerii „Zagłada” w wystawie stałej Muzeum POLIN.


» Przeczytaj opracowanie historyczne prof. Barbary Engelking na portalu Polscy Sprawiedliwi: Żydzi pomagający innym Żydom po „aryjskiej stronie”


„Profesor Engelking jest wybitną i szanowaną na całym świecie badaczką Zagłady”, powiedział Tad Taube, prezes Taube Philanthropies. „Poprzez Nagrodę im. Ireny Sendlerowej Taube Philanthropies wyraża głębokie uznanie i szacunek dla jej wspaniałych osiągnięć”. Plany corocznej ceremonii wręczenia nagrody, która zwykle odbywa się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie lub w Muzeum POLIN w Warszawie, zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

O Nagrodzie Pamięci im. Ireny Sendlerowej 

Nagroda Pamięci im. Ireny Sendlerowej została powołana w 2008 r. przez Taube Philanthropies na cześć Ireny Sendlerowej, którą Instytut Yad Vashem uhonorował tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Nagroda przyznawana jest co roku osobom, które wyróżniają się w działaniach mających na celu zachowanie i rewitalizację żydowskiego dziedzictwa Polski. Nominacje do nagrody są weryfikowane przez panel doradców Taube Philanthropies oraz liderów kultury żydowskiej w Polsce.


» Przeczytaj: Historia Ireny Sendlerowej


„Od ponad 30 lat Taube Philanthropies wspiera różnorodne organizacje edukacyjne, badawcze, kulturalne, społeczne i młodzieżowe w rejonie Zatoki San Francisco, w Polsce i Izraelu. Organizacja została założona przez biznesmena i filantropa Tada Taube w 1981 r.; obecnie kierowana jest przez Tada i jego żonę Dianne Taube. Działa na rzecz zapewnienia obywatelom wolności i możliwości realizacji ich celów i marzeń”, czytamy w komunikacie Taube Philanthropies. 


Laureaci Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej, 2008–2020:


2008: Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie;

2009: Jan Jagielski, archiwista z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma;

2010: były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski;

2011: Magda Grodzka-Gużkowska, która z narażeniem życia pomagała Irenie Sendlerowej ratować dzieci żydowskie z getta warszawskiego;

2012: wybitne uczone prof. dr hab. Maria Janion oraz prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs;

2013: Bogdan Zdrojewski, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy;

2014: Małgorzata Niezabitowska, autorka i dziennikarka; Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”;

2015: Krzysztof Czyżewski, dyrektor Fundacji Pogranicze; dr Jan Kulczyk, znamienity darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;

2016: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, profesorka literatury żydowskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Maria Piechotkowa, znana architektka i badaczka polskiej architektury synagogalnej;

2017: Stefan Wilkanowicz, autor, redaktor, pedagog i działacz katolicki; Bogdan Białek, założyciel Stowarzyszenia im. Jana Karskiego – Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu;

2018: Norman Conard, amerykański pedagog, który zwrócił uwagę świata na Irenę Sendlerową; Ola Bilińska, badaczka kultury jidysz i muzyczka;

2019: Zuzanna Radzik, działaczka na rzecz stosunków chrześcijańsko-żydowskich; Adam Bartosz, etnograf i muzeolog;

2020: prof. dr hab. Dariusz Stola, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.