Prezydent RP odznaczył Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady

Mateusz Szczepaniak, 11 października 2017
11 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania najwyższych odznaczeń państwowych 17 Polakom ratującym Żydów podczas Zagłady, w tym Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział ustanowienie 17 marca narodowym dniem pamięci o Polakach ratujących Żydów.

Uroczystość z udziałem m.in. Pary Prezydenckiej, przedstawicieli Rady Ministrów, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Mateusza Szpytmy, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prof. Dariusza Stoli oraz wielu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata odbyła się z okazji przypadającej 4 grudnia 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Czytaj więcej.

Zrzeszała ona w swojej działalności ludzi bardzo różnych poglądów, którzy przynależeli do bardzo różnych ugrupowań i ich światopogląd często był odmienny. Ale jedną rzecz razem wszyscy rozumieli: że nie może być zgody i nie może być przejścia obojętnie obok tego, gdy część społeczności naszego Państwa, część polskich obywateli, którzy przecież są sąsiadami, jest mordowana, niszczona, podlega całkowitej zagładzie – mówił Prezydent RP Andrzej Duda – Było to bohaterstwo nie mniejsze, a może nawet większe niż stawanie z bronią w ręku. Bo gdy żołnierz czy partyzant stawał z bronią w ręku, to przede wszystkim ryzykował własne życie.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział: Budujemy dzisiaj wspólnotę pamięci i wdzięczności. Pamięci o tych, którzy ponieśli najwyższą cenę, jak wspomniana przez Pana Prezydenta rodzina Ulmów. Budujemy też wspólnotę wdzięczności, zarówno wobec tych, którzy zginęli, jak i w stosunku do tych, którzy są wśród nas.

Decyzją Prezydenta RP za „bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich” oznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski:

Zofia Barutowicz-Worwa, Zofia Bublik, Alicja Drzał, Janina Kisiel Dmerecka, Zofia Krzyżanowska, Lucjanna Kuźnicka, Marianna Kwiatkowska, Stanisław Leszczyński, Wiktor Rogoziński, Zofia Sienieńska, Helena Szarek, Kazimiera Trębacz oraz pośmiertnie Tadeusz Karczmarczyk, Wincentyna i Stanisław Wolscy;

Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski:

Zofia Berej, Stanisława Borończyk, Józef Jarosz, Wiktoria Juraszek, Stanisława Kac, Anna Kopeć, Jarosław Kopiczak, Dorota Kuc, Tadeusz Kurka, Zofia Leszczeńska, Anna Lewandowska, Bożena Lutczyn, Henryk Małkiewicz, Bolesława Ostrowska, Stefania Pisarek, Stefania Rezner, Rajmunda Rozbicka, Stanisława Roztropowicz-Szkubel, Waleria Kwarcewicz, Kazimierz Szczęsny, Bogdan Szymański, Anna Szymczyk, Maria Śnitko, Hanna Taborska, Irena Walulewicz, Stanisław Węgłowski, Remigiusz Węgrzynowicz, Zdzisław Zawada oraz pośmiertnie Stanisław Goleń.

Podczas uroczystości wysłuchano także rozmowy historyka dr. hab. Grzegorza Berendta ze Sprawiedliwym wśród Narodów Świata Tadeuszem Stankiewiczem oraz przesłania prof. Szewacha Weissa, ocalałego z Zagłady, byłego przewodniczącego Knesetu i ambasadora Izraela w Polsce.

Dzisiejsza uroczystość w Pałacu Prezydenckim jest częścią ogólnopolskiego zjazdu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, organizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pierwszy zjazd odbył się 16 października 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z okazji 30-lecia Towarzystwa. 


„Jesteście światłem wskazującym drogę, jesteście moralnym kompasem”

Czytaj o gali 30-lecia Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata