„Pamięć, tożsamość, Zagłada. Nowe badania i problemy metodologiczne”

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 13 września 2018
20–21 września 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja jubileuszowa dedykowana dr hab. Małgorzacie Melchior „Pamięć, tożsamość, Zagłada. Nowe badania i problemy metodologiczne”. Organizatorami konferencji są Muzeum POLIN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Centrum Badań nad Zagładą IFiS PAN.

Tematem konferencji są wzajemne związki między badaniem tożsamości i pamięci zbiorowej, Zagłady Żydów oraz wykorzystywaną w tym celu metodologią jakościową, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu biograficznego i pogłębionego.

Trzy bloki tematyczne konferencji nawiązują do dorobku badawczego prof. Małgorzaty Melchior, pracownika naukowego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz wieloletniego współpracownika Centrum Badań nad Zagładą przy IFiS PAN, promotorki prac magisterskich i doktorskich, mentorki młodych badaczy, autorki prac, które od lat inspirują badaczy zajmujących się socjologią tożsamości, historiografią Zagłady oraz badaniami pamięci przy zastosowaniu wywiadu biograficznego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa do 17 września: awylegala@ifispan.waw.pl lub l.mikolajewski@uw.edu.pl.

Organizatorami konferencji są Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Centrum Badań nad Zagładą IFiS PAN. Konferencja odbywać się będzie w języku polskim i angielskim (bez tłumaczenia symultanicznego).


Zobacz program konferencji »