Drzewa w Ogrodzie Sprawiedliwych dla Ireny Sendlerowej i Jana Karskiego

Maria Zawadzka, 16 grudnia 2010
W ostatnich latach  XX wieku w Padwie powstał Ogród Sprawiedliwych Świata. Projekt ten ma za zadanie przypominać o ludziach, którzy ryzykowali własnym życiem, żeby ratować innych – skazanych na zagładę – m. in.  Bośniaków, Ormian, Żydów i Rwandyjczyków.

Sama nazwa projektu stanowi czytelne odniesienie do przyznawanego przez Instytut Yad Vashem  tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Twórcy Ogrodu  – władze miejskie Padwy – chcą upamiętnić takie postawy poprzez sadzenie drzew, które mają  stanowić żywe pomniki bohaterów.

17 października 2010 roku w Padwie posadzono drzewa Ireny Sendlerowej i Jana Karskiego. Pierwsze z nich  posadziła córka polskiej Sprawiedliwej Janina Zgrzembska, a drugie, poświęcone Janowi Karskiemu – prezes Stowarzyszenia Jana Karskiego Bogdan Białek.

Podczas wojny Jan Karski był wysłannikiem Polskiego Podziemia, przekazywał aliantom informację o Zagładzie. Dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta. Dostał się także do obozu tranzytowego w Izbicy. Był naocznym świadkiem eksterminacji Żydów.

W 1982 roku Karski został uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a w 1995 roku – Orderem Orła Białego. Był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie. Więcej o Janie Karskim na portalu „Polscy Sprawiedliwi”.  

Irena Sendlerowa, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, działaczka konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota”, pracująca w czasie wojny w Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miasta Warszawy– w czasie drugiej wojny światowej uratowała z warszawskiego getta 2,5 tysiąca dzieci.

Przerzucane były one z getta warszawskiego na stronę aryjską, otrzymywały fałszywe papiery i były umieszczane w polskich zakonach, przytułkach oraz rodzinach.

Irena Sendlerowa otrzymała tytuł„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” w 1965 roku. Była w 2007 roku nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła 12 maja 2008 roku w Warszawie, mając 98 lat.