17. rocznica odsłonięcia pomnika Rady Pomocy Żydom „Żegota”

KJ, 16 listopada 2016
Mija dziś 17 lat od dnia, w którym odsłonięto warszawski pomnik upamiętniający działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 27 września 1995 roku uroczystego odsłonięcia dokonał Władysław Bartoszewski, jedyny żyjący członek tej organizacji.

Pomnik znajduje się przy ul. Anielewicza w Warszawie, naprzeciwko głównego wejścia do Muzeum Historii Żydów Polskich. Ma kształt obelisku, wzniesiony został według projektu Hanny Szlamberg i Marka Moderau dzięki funduszom Polonii amerykańskiej. Widniejący na nim napis w trzech językach – hebrajskim, polskim i angielskim – informuje jaką rolę odegrała „Żegota” w ratowaniu ofiar Holokaustu.

„Żegota” to kryptonim Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, a następnie Rady Pomocy Żydom (RPŻ), organizacji konspiracyjnych mających na celu różnorodną pomoc Żydom. Rada powstała 4 grudnia 1942 roku w Warszawie jako agenda Delegatury Rządu na Kraj, czyli polskiego podziemia cywilnego. Pomagano dostarczając ukrywającym się zapomóg, znajdując dla nich mieszkania i kryjówki, wyrabiając fałszywe dokumenty, umieszczając dzieci w polskich placówkach opiekuńczych oraz w polskich rodzinach.

Opis pomnika oraz więcej zdjęć znajdą Państwo na portalu Wirtualny Sztetl.