Story of rescue

Sources about Irena Sendler

BOOKS (in Polish)

Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945, Warszawa 1983
Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa 2007 
Bikont Anna, Sendlerowa. W ukryciu, Warszawa 2017
Grubowska Halina, Ta która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej, Warszawa 2014
Kunert Andrzej Krzysztof, „Żegota” Rada Pomocy Żydom, Warszawa 2002
Mieszkowska Anna, Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2004
Mieszkowska Anna, Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2014 
Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa 1982
 

FILMS

Irena Sendler: In the Name of their Mothers 

Film by Mary Skinner from 2010.
Watch trailer.

Łyżeczka życia (The Spoon of Life)

Film by Michał Nekanda-Trepka telling the story of Elżbieta Ficowska who was rescued from the Warsaw ghetto with the help of people working with Irena Sendler.
Watch trailer.

Historia Ireny Sendlerowej (The Story of Irena Sendler)

Film by Andrzej Wolf from 2015.
Watch trailer.

The Courageous Heart of Irena Sendler

Film by John Kent Harrison from 2009 based on Anna Mieszkowska's book Matka Dzieci Holocaustu.
Watch trailer.