Nowe opracowanie historii rodziny Wyrzykowskich i Karwowskich

Historia pomocy udzielanej Żydom ocalałym z pogromów w Jedwabnem i Szczuczynie