Story of rescue

enlarge map
Photos: 5

Other Stories of Rescue in the Area

Bibliography

  • Archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata; Dokumenty Ignacego Lubczyńskiego, sygn. 335
  • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa 2007
    This publication consists of 3 parts: monographic outline of the issue of aid given to the Jews; collection of German and Polish documents concerning the histories of Jews and the aid given to them; collection of the post-war reports created by Poles and Jews about the aid.
  • Ney-Krwawicz Marek, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990
  • Stromenger Aleksander, Człowiek z zakalcem, Warszawa 1970