The Pokorski Family

Submitted by Mateusz Szczepaniak on Tue, 03/03/2020 - 18:20
Miejscowość spoza zdefiniowanej listy
Podwierzbie
Zaznacz, jeśli miejsce pomocy jest spoza zdefiniowanej listy
true
Historia pomocy
„Niech się pan nie boi”. Historia rodziny Pokorskich
Rodzaj relacji
Lokalizacja na mapie
Kategoria
Czy istnieje obecnie?
Wyłączony
Współrzędne geograficzne
51.747763, 21.449148