Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Zasada Stanisław, Ocalony świat, „Gość niedzielny”, nr 462010
  • Zawidzka I., 55. rocznica likwidacji getta2015
  • Żbikowski Zbigniew, Ocalony w paszczy lwa, „Życie”, nr 1812010
  • Zenon Lisiak, Wywiad z panem Kazimierzem Zmyślonym2011
  • Zielińska Joanna, Pośmiertne podziękowanie dr. Tadeuszowi Kosibowiczowi, Gazeta Wyborcza z 23.08.20062014
  • Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Kruszewski Wiesław Janusz, Kornel Michejda – prekursor powojennej chirurgii gdańskiej2014s. 241-250
  • Żmijewska Monika, Ofiarność niepokazana: Historia czterech braci, „Gazeta Wyborcza-Białystok”, nr 802010
  • Żmijewska Monika, Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat, „Gazeta Wyborcza-Białystok”, nr 1912010
  • Żuberek Dorota, Ostatni tacy sprawiedliwi ludzie, „Gazeta Wyborcza-Zielona Góra”, nr 422010
  • Żychowski Władysław, Pamiętnik Władysława Żychowskiego, „Życie Warszawy”, nr 252010