Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Brodacki Krystian, Musimy ich uszanować, „Tygodnik Solidarność”2004

  Priest Zdzisław Król statement about the idea of building a monument in memorial of Poles, who rescued Jews.

 • Brzozowski Stanisław, Dziękuję za uratowanie babci Dawida, „Gazeta Olsztyńska”2008
 • Brzozowski Stanisław, Sprawiedliwa, „Gazeta Olsztyńska”, nr 1592004

  Information on granting the title of Righteous Irena Walkiewicz from Olsztyn.

 • Brzozowski Stanisław, Życie jak świat, „Gazeta Warmii i Mazur”2004

  The story of Irena Walulewicz, who rescued in Święciany Golda Buszkaniec.

 • Bussgang Julian J., Metropolitan Andrei Sheptytsky and the Holocaust, Polin. Studies in Polish Jewry, vol. 262013
 • Chądzyński Edward, Pomoc Żydom udzielana przez konspiracyjne biuro fałszywych dokumentów w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 (75)1970

  About the activity of the Department of Population Register Management in Warsaw as the providers of false documents to hiding Jews.

 • Chmielewski Łukasz, Legendy Polonii Warszawa – Tadeusz Gebethner
 • Cichocki Piotr Tomasz, Prof. Jan Szmurło, „Forum Bibliotek Medycznych”, nr 2 (8)2011
 • Cius Grzegorz, Sprawiedliwi z Borowej Wsi, „Dziennik Zachodni”, nr 252000

  Concerns rescuing of Erich Simenauer with daughter by Franciszek Muskietorz.

 • Csorba Helena, Dzieci uratowane od zagłady, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3 (35)1960

  Concers jewish children rescued in Hungary in school for polish refugees in Vac.